Osvajači “tozla” i po 10 bodova na ? badnji ?basket 06.01.2018, u vrlo ujednačenom basketu na jednu loptu, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Milan TošićZoran Knezevic i Кецман Урош.
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Slobodan JevrićAleksandar Kraupa i Aleksandar Saša Majstorović
Ekipi u sastavu:
Vuk Miljevic, Mladen Bubanj i Nemanja Pantic (isto skor 2-3 ali 0-2 u medjusobnom skoru) takođe mole se da ispoštuju moralni deo pravilnika zbog slučaja 0 – 16 (tzv. slučaj krmača ???)
više uspeha u narednim basketima