Osvajači ???????? “tozla” i po 10 bodova na ujednačenom basket turniru na jednu loptu” ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u četvrtak 05.10.2023 ekipa sa skorom 4 – 2 u sastavu:
Vicetozla???? i po 7 bodova uzima ekipa sa skorom 3 – 3 u sastavu:
Bronzu???? i po 5 bodova uzima ekipa sa takođe skorom 3 – 3 ali lošiji u međusobnom skoru (16-14, 13-16) u sastavu:
Milan Trmčić, Predrag Vasić i Vladimir Pajović.
4️⃣mesto i po 3 boda uzima ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu: