Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 05.10.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Nemanja Pantić, Milutin Zubic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Marko Gavrić, Dušan Popov i Igor Dević.
Ostalim ekipama u sastavima:
Đorđe Lazarević, Milan Škrbić i Pavle Uveric (2-3)
Jovan Crnčević, Marko Tepavčević i Nenad Krivokapić (2-3)
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Filip Malinić (1-4)
više uspeha u narednim basketima????