Osvajači “tozla” na basketu u utorak 05.09.2017, ekipa sa dominantnih 5 – 0 u sastavu:
Sergej PazinMilan Tošić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Sanjin Arsenovic, Bosnić i Mirko.
Ostalim ekipama:
Milos MedenicaBranislav Poznic i Aleksandar Kraupa
Zoran Babic, Borislav Babić – Bertoni Max Ketering i Aca – MUP.
više uspeha u narednim basketima 🙂