Osvajači ? “tozla” na basket turniru ?? “Basketaša NS” u četvrtak 05.05.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Milos Medenica, Goran Demko Rihter i Branislav Poznic
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Igor Boskovic, Pavle Uveric i Predrag Suknovic
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0 – 5 u sastavu:
Elie Hakim, Boris Cabunac i Đorđe Ristić.