Osvajači “tozla” na ujednačenom i jakom basket turniru na jednu loptu Basketaša NS u utorak 04.12.2018, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Vladimir MomcilovicMarko Ljubicic i Boris Igić.
Vicetozla uzima kombinovana ekipa sa skorom 3 – 2 (u mini ligi 2-1) u sastavu:
Aleksandar KraupaSretko Stojicic i Predrag Suknovic
Ostalim ekipama u sastavima:
Dušan Mađarev, Marko Ničić i Aleksandar Saša Majstorović (isto skor 3 – 2 ali u mini ligi 1-1)
Andreja MićovićNemanja Milosevic i Milan Tošić (isto skor 3-2 ali u 0-1 u mini ligi – izgubili 5. basket za tozla  )
Aleksandar MilanovicStefan Tapavicki i Srdjan Novakovic
Aleksa PivničkiГуслов Ф. i Momčilo Diklić.
više uspeha u narednim basketima