Osvajači “tozla” i po 10 bodova na basketu u nedelju-1 04.12.2016 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Slobodan Ciric, Dejan Petrović i Kostić Nenad
Vicetozla i po 5 bodova osvaja ekipa sa skorom 2- 3 u sastavu:
Bojan Krivokuća, Milan Novaković i Dejan Pataki. (2-1 u mini ligi)
Ostalim ekipama:
Milos Lovric, Miroslav Jovanovic i Dusan Ljubanic (isto skor 2-3 ali u mini ligi skor 1-1).
Slobodan Jevrić, Srđan Drašković i Paja (isto skor 2-3 ali u mini ligi 1-2)
Nenad Babić, Aleksandar Milanovic i Borislav Babić Bertoni Max Ketering
više uspeha u narednim basketima 🙂

1