Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 04.07.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Aleksandar Milanovic, Nemanja Pantić i Aleksandar Saša Majstorović (zaradili krmaču, slučaj 16 – 0???)
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Srđan Vojnović, Đorđe Lazarević i Pavle Uverić.
Ostalim ekipama u sastavima:
Nikola Radojević – Nikola Manbearpig, Predrag Predrag Suknovic i Blagota Čizmović (donose krmaču, slučaj 0-16???) (1-4)
Dimitrije Bogdanović, Nenad Krivokapić i Jovan Crnčević (brz oporavak (0-1)