Osvajači “tozla” na jakom basket turniru ” 🏀🏀 “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 04.05.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Милан Козина, Srđan Popović i Marko Jovicic
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Milos Medenica, Nemanja Pantić – Djuradj Kastriot, Andreja Mićović i Aleksandar Saša Majstorović
Ostalim ekipama u sastavima:
Dušan Kralj, Žarko Vasilić i Владимир Вујиновић (isto skor 2-3 ali loš. u međ. skoru 7-16)
Marko Reljic, Igor Radun i Dušan Divljan (1-4)
više uspeha u narednim basketima 🏀😀🏆