Osvajači “tozla” i po 5 bodova na vandrednom basketu u nedelju – 2 04.03.2018 ekipa sa skorom 4 – 3 u sastavu:
Vojislav BožićNemanja Pantic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla i po 2 boda uzima ekipa u sastavu:
Bojan Mirković, Marko Zaric i Boan Šibar.