Osvajači tozla i po 10 bodova na basketu u četvrtak 04.02.2016, sa skorom 5 – 0, u sastavu :
Vladimir Momcilovic, Marko Ljubicic i Boris Igić.
Vicetozla i po 4 boda osvaja ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Adam Šarić, Ilija Petković i Nicic Marko.
Ostalim ekipama:
Milos Medenica, Branislav Poznic i Goran Demko Rihter
Milos Fra Ljubanic, Nikola Woo i Milos Lovric
Vuko Jovičić, Михаило Љубинац i Marko Curcic
Aleksandar Saša Majstorović, Zoran Babic i Borislav Babić.
više uspeha u narednim basketima smile emoticon

20160204_234138