Osvajači “tozla” na basket turniru🏀🏀 “Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 03.11.2020 ekipa sa dominantnim skorom 5- 0 u sastavu:
Nemanja Pantić, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Rastko Krsta, Svetozar Gavrancic i Srđan Popović
Ostalim ekipama u sastavima:
Jovan Komazec, Predrag Suknovic i Goran Lajović (3-2, ali loš.u međ.skoru)
Boris Čivčić, Milutin Zubic i Petar Banduka (1-4, četvrti)
Милош Тодосијевић, Budimir Buda Zdravkovic i Igor Bjekic (1-4, peti)
više uspeha u narednim basketima 🏀😀