Osvajači “tozla” na basketu u nedelju 03.06.2018, ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Marko Karanovic, Predrag Peruško – Marty ConlonAleksandar Kraupa i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima mlada i poletna ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Zarko Vasilic, Veljko Živanović i Ilija Stefanović (USA univerzitet)
Ostalim ekipama u sastavima:
Nemanja Pantic, Borislav Babić – Bertoni Max Ketering i Goran Mileusnic
Dragan Stolić, Nikola Dukić i Mirko Topić.
Bojan GarićMarko Kuresevic i Đorđe Lazarević
više uspeha u narednim basketima