Osvajači “tozla” na basketu u četvrtak 03.05.2018, kombinovani ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Srdjan AndricAleksandar Milanovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 1 u sastavu:
Milos MedenicaMico RadanovicGoran Demko Rihter i Branislav Poznic.
Ostalim ekipama u sastavima:
Nikola Dukić, Dragan Stolić, Mirko Topić.
Slobodan Zirojevic, Milan Škrbić i Andreja Mićović ( par basketa izgub.na koš raz.
više uspeha u narednim basketima