Osvajači 🏆”tozla” na basket turniru 🏀🏀 “Basketaša NS” u nedelju-1 03.04.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Aleksandar Stupar i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Elies Hakim i Milan Gavrić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Nikola Milivojević, Žarko Vasilić i Filip Guslov.