Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u četvrtak 02.12.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Mirko Kravić, Igor Boskovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:
Nikola Bokan, Edison Mučaj i Uroš Bobar
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom takođe 2 – 3 ali lošiji u međusobnom skoru 15-17 u sastavu:
Stojan Gostovic, Miloš Gostović i Ranko Potkonjak.
Četvrto mesto zauzima ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Marko Gavrić, Branko Stefanović i Filip Dzinovic