Osvajači ???????? “tozla” na vrlo ujednačenom basket turniru na jednu loptu ” ???????? “Basketaša NS” prvih pet basketa za “tozla” u nedelju 02.07.2023, ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Vicetozla ????uzima ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali lošiji u međusobnom skoru (16-12, 11-16, 8,-16) u sastavu:
Milan Trmčić, Vladimir Pajović i Aleksandar Saša Majstorović
Bronzu ????uzima ekipa sa skorom 1 – 3 u sastavu: