Osvajači “tozla” na basketu “do poslednje kapi znoja”, u nedelju 02.07.2017, ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Aleksandar Kraupa, Milan Škrbić, Kostić Nenad i Aleksandar Saša Majstorović.
Vicetozla osvaja ekipa u sastavu :
Nikola Dukić, Dragan Stolić i Nikola Adamović.