Osvajači “tozla” na basket turniru Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla”, u utorak 02.04.2019, ekipa sa ubedljivim skorom 5 – 0 u sastavu:

Petar StamenkovicMilos Medenica i Aleksandar Saša Majstorović

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 2 – 3 u sastavu:

Marko TrifunovicStefan Ljubovic i Aleksa Stojanović

Ostalim ekipama u sastavima:

Rastko KrstaPetar Vojnovic i Tadija Prekajski ( isto skor 2 – 3 ali loš. u međ. skoru 8-16)

Božidar Adžić, Milan Gavrić i Sale Atanasovski

više uspeha u narednim basketima