Osvajači back to back ???????? “tozla” na basket turniru ???????? “Basketaša NS” prvih šest basketa za “tozla” u četvrtak 02.03.2023, ekipa sa dominantnim skorom 6 – 0 u sastavu:
Milos Medenica, Branko Dobranić i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla???? uzima ekipa sa skorom 5 – 1 u sastavu:
Jovan Jovanović, Mirko Kravić i Slobodan Jovic
Bronzu ????uzima ekipa sa skorom 2 – 4 u sastavu:
mateja Pivnički, Igor Dević i Marko Gavrić.
4️⃣mesto zauzela je ekipa sa skorom 1 – 5 u sastavu:
Đorđe Ristić, Dimitrije Kosović i Милош Тодосијевић
5️⃣mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 1 – 5 ali loš. u međ. skoru 13 – 16 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Nenad Mirkovic i Marko Reljic