Osvajači “tozla” na prvom basketu u 2022 godini ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 02.01.2022 ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Marko Gavrić, Branko Stefanović i Stefan Marković.
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Nikola Poljak, Đorđe Dragićević i Vuk Lazić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 3 – 2 ali lošiji u međusobnom skoru (14-16, 15-17) u sastavu:
Слободан Јеврић, Pavle Uveric i Aleksandar Saša Majstorović
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Andrej Mijić.