Osvajači “tozla” na basket turniru 🏀🏀 Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u utorak 01.06.2021 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Marko Reljic, Dejan Karanović i Aleksandar Saša Majstorović (zaradili krmaču 2 litre – slučaj 16-0🍻 )
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Aleksandar Milanovic, Boris Cabunac i Srđan Vojnović.
Ostalim ekipama u sastavima :
Nebojsa Enjev, Pavle Marinković i Mladen Ilić (2-3, donose krmaču slučaj 0-16🍻)
Jovan Crnčević, Nenad Krivokapić i Luka Radomirović. (0-5)
više uspeha u narednim basketima 🏀😀🏆🥇