Osvajači “tozla” na basket turniru?? “Basketaša NS” utorak 01.03.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Mladen Đekić, Uroš Vojnović i Stefan Racić-Berić.
Treće mesto uzima ekipa sa takođe skorom 4 – 1 ali lošiji u međ.skoru 8-16 u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Četvrto mesto dele dve ekipe sa skorom 1-4 a nisu se sastajale u sastavima:
Igor Dević, Branko Stefanović i Marko Gavrić, te
Slobodan Jovic, Aleksandar Radovanović i Srećko Dimić.
Šesto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Dimitrije Mitić, Strahinja Velisavljev i Momčilo Sokić.