Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS “prvih pet basketa za tozla” u nedelju 01.03.2020 ekipa sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavu:

Milan Gavrić, Đorđe Kocić i Aleksandar Saša Majstorović

Vicetozla uzima ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:

Sretko StojicicGrujo Kočić i Predrag Suknovic

Ostalim ekipama u sastavima:

Nemanja PanticAleksandar Kraupa i Goran Lajsić (2-3)

Milan Škrbić, Slobodan Zirojevic i Vladimir Momcilovic (2-3)

Marko TrifunovicStefan Ljubovic i Konstantin Pusac (2-3)

Goran Demko Rihter, Vojislav Popović i Borislav Babić – Bertoni Max Ketering (1-3)

više uspeha u narednim basketima