Osvajači “tozla” na basket turniru ?? Basketaša NS ” u utorak 01.02.2022 ekipa sa dominantnim skorom 5 -0 u sastavu:
Marko Reljic, Milos Gostovic i Aleksandar Saša Majstorović
Vicetozla uzima ekipa sa skorom 4 – 1 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Pavle Uveric i Slobodan Jovic
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 2-3 u sastavu:
Nikola Bokan, Uroš Bobar i Edison Mučaj.
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa takođe skorom 2-3 ali lošiji u međusobnom skoru (16-9, 10-16, 15-17) u sastavu:
Nikola Milivojević, Vojislav Ćetković i Simeon Komad.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Milan Ićitović, Marko Gavrić i Lazar Milivojac