Osvajači “tozla” na basket turniru?? “Basketaša NS” u utorak 15.03.2022 dve ekipe sa dominantnim skorom 5 – 0 u sastavima:
Branko Dobranić, Нешко Јоксимовић i Petar Rnjak, te
Nikola Milivojević, Filip Guslov i Žarko Vasilić.
Treće mesto zauzela je ekipa sa skorom 3 – 2 u sastavu:
Igor Boskovic, Nedeljko Domanović i Aleksandar Saša Majstorović
Četvrto mesto zauzela je ekipa sa skorom 1-4 u sastavu:
Luka Kosović, Nemanja Kovačević i David Jovičić.
Peto mesto zauzela je ekipa sa skorom takođe 1-4 ali lošiji u međusobnom skoru 9-16 u sastavu:
Uroš Vojnović, Mladen Đekić i Stefan Racić-Berić.
Šesto mesto zauzela je ekipa sa skorom 0-5 u sastavu:
Đorđe Lazarević, Elies Hakim i Marko Reljic