Osvajači “tozla” se pojavljuju na početku Best of sa najviše atraktivnih akcija.

Osvajači “vicetozla” se pojavljuju odma posle pobednika sa nešto manje atraktivnih akcija.

Broj dolazaka u nedelji utiče na broj akcija u videu, igrači sa više dolazaka participiraju sa više akcija.